Levering av mat frå kjøkkenet ved Møre Folkehøgskule

Kjøkkenet leverer mat på bestilling. Ta kontakt med skulen for info om prisar.

Kontakt: